top of page
Keresés
  • confidotrust

Bevezetés a bizalmi vagyonkezelésbe #3

Frissítve: 2022. szept. 23.

Magyarországon egyre közismertebb és a vagyonos családok, illetve üzleti körök által egyre gyakrabban alkalmazott struktúra a bizalmi vagyonkezelés intézménye.

A kezelt vagyon lehetséges "formái" és elkülönítése

A kezelt vagyon többek között lehet üzletrész, ingatlan, pénz, értékpapír, ingóság, egyéb jogok vagy követelések, illetve ezek összessége, kombinációja is.

Fontos jellemzője a bizalmi vagyonkezelésnek, hogy a kezelt vagyon elkülönül a vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól. Az egyes vagyonrendelési szerződésekkel létrehozott kezelt vagyonok külön adószámot kapnak.

A kezelt vagyon tárgyaira sem a vagyonrendelő-, sem a vagyonkezelő hitelezői nem támaszthatnak igényt. A kedvezményezett hitelezői is csak akkortól támaszthatnak igényt a kezelt vagyonból kiadásra kerülő vagyonelemekre, amikor a kedvezményezett részére való kiadás esedékessé válik.


Ellenőrzési jog

A vagyonrendelő és a kedvezményezett ellenőrizheti a vagyonkezelő tevékenységét. A vagyonrendelő továbbá úgynevezett protektort is jelölhet, aki szintén élhet a vagyonrendelő ellenőrzési jogával.


Tájékoztatási és számadási kötelezettség

A vagyonkezelő a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett kérésére köteles tájékoztatást adni a kezelt vagyonról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen a kezelt vagyon tényleges és várható gyarapodására, a kezelt vagyonba tartozó vagyoni elemekre, azok értékére, továbbá a kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségekre.

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

留言


留言功能已關閉。
bottom of page