top of page

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Jogi nyilatkozatok a Weblap használatával kapcsolatosan

Kérjük, hogy a weboldal használata tekintetében az alábbi feltételeket és jogi nyilatkozatokat figyelmesen olvassa el, tanulmányozza. A CONFIDO Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) bármely internetcímén elérhető weblap, illetve annak bármely aloldala (a továbbiakban: Weblap) megnyitásával, a Weblapon található menü használatával, az adatok, információk felhasználásával Ön az alábbiakban felsorolt és ismertetett használati feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a használati feltételeket külön értesítés nélkül módosítsa. Amennyiben az alábbi feltételek bármelyikét nem fogadja el, kérjük ne használja a Weblapot és böngészőjében zárja be a lapot.

A Társaság a hozzá interneten eljuttatott minden adatot, így a személyes adatokat is úgy kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére és adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos, Magyarországon hatályos egyéb jogszabályok rendelkezéseit mindenkor maradéktalanul betartva jár el.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes jellegű információk megadása nélkül is használhatja a Weblapot, megismerheti a Társaságot, a cégadatokat, a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos általános jellegű információkat, a szolgáltatásokat és bejegyzéseket. Amennyiben a Weblapon feltüntetett e-mail címet vagy Kapcsolati űrlapunkat használva személyes adatokat (pl. név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Társaság nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza 8 évig vagy addig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi átadott adatainak törlését. A Weblap látogatása során alkalmazott ún. „cookie” -k használatára, a  Kapcsolati Űrlap kitöltésére vonatkozó, illetve az Ön személyes adatait érintő egyéb adatkezelési rendelkezéseket a Társaság mindenkori Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, melyet a következő link megnyitásával érhet el: Adatkezelési Tájékoztató.

A bizalmi vagyonkezelési tevékenység folytatását a Társaság részére a Magyar Nemzeti Bank a H-EN-III-301/2022 számú határozatával engedélyezte. A Weblapon a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatban feltüntetett minden adat, információ, bejegyzés általános tájékoztatásnak, jogszabály értelmezésnek minősül. A Weblapon megtalálható adatok és információk csupán általános jellegűek, azok nem minősülnek ajánlattételnek, tanácsadásnak, felhívásnak, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért a Társaság felelősséget nem vállal.

Kérjük, hogy az adatok és információk bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos döntései meghozatalához való felhasználását megelőzően lépjen kapcsolatba Társaságunkkal. Az adatok és információk bármilyen célú felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet, a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a Weblapon található információkon és adatokon alapuló döntésből eredő esetleges károkért.

A Weblapon megjelenő nevek, logók, képek, grafikák, információs anyagok, tájékoztatók, letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik. A Weblap tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak bármely eszközzel történő tárolása, sokszorosítása, nyomtatása, terjesztése – kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A Társaság nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weblappal kapcsolatban, annak használatából, nem megfelelő működéséből vagy nem működéséből, a Weblapon közölt adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, információtovábbítási késedelemből, vonal- vagy rendszerhibából, számítógépes vírus működéséből vagy más hasonló okból származnak.


A Weblapon elhelyezett hivatkozások használatával esetlegesen más cégek és szervezetek honlapjára is eljuthat. Az ezeken az internetes oldalakon közölt bármilyen információk és adatok tartalmáért és helyességéért, illetve a felhasználó adatainak biztonságáért a Társaság nem vállal felelősséget.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

dreamstimemaximum_153667232_mod_gardient top.jpg
bottom of page