top of page

BIZALMI VAGYONKEZELÉS

A bizalmi vagyonkezelés az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba lépésével került be a magyar jogrendszerbe, mely azóta a polgári jogviszonyok egyik legkülönlegesebb és legsokrétűbb jogintézménye lett. A bizalmi vagyonkezelés egy összetett, komplex és rendkívül rugalmas struktúra, mely családok, magánszemélyek vagy vállalkozások számára is számos esetben jelentheti a legjobb megoldást például a lent felsorolt helyzetekben.

A Ptk. szerint a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles. A bizalmi vagyonkezelés keretében a vagyonkezelő a vagyonrendelő által átadott vagyon szerződés szerinti kezelésére, hasznosítására jogosult és köteles is egyben.

A vagyonrendeléssel létrehozott kezelt vagyon külön entitásként funkcionál, a számviteli törvény hatálya alá tartozik, továbbá a társasági adóról szóló törvény alapján adóalanynak minősül, tehát a kezelt vagyon úgy adózik, mint egy gazdasági társaság. Vagyonkezelésbe adható például üzletrész, ingatlan, pénzeszköz, értékpapír, ingóság, egyéb jogok vagy követelések is.


A bizalmi vagyonkezelés létrehozásának legmeghatározóbb motivációja a vagyon megfelelő jogi védelemben való részesítése. A bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatosan különböző vezérmotívumokat, célokat tudunk meghatározni, melyeket a teljesség igénye nélkül a következő rövid leírások szemléltetnek.

CSALÁDI VAGYONTERVEZÉS ÉS VAGYONVÉDELEM

Kiterjedt magánvagyonok megőrzése, gyarapítása és menedzselése elérhető a bizalmi vagyonkezelés által rendezett komplex struktúrákban. A családi vagyon egységének megőrzése, a vagyon védelme kulcsfontosságú, legyen szó akár hitelezők elleni védelemről, a földrajzi koncentráció vagy a transzparencia elvárások megfelelő kezeléséről, esetleg a vagyon elaprózódástól való megóvásáról. Mindezekre a bizalmi vagyonkezelés hatékony választ kínál.

dreamstimemaximum_22001478_mod.jpg
dreamstimemaximum_153667232_mod.jpg

GENERÁCIÓS VAGYONTRANSZFER, ÖRÖKLÉSI KÉRDÉSEK, HÁZASSÁGI VAGYONELKÜLÖNÍTÉS

A bizalmi vagyonkezelés a generációváltáshoz kapcsolódó biztonságos és tervezett vagyonátadás eszköze, mely a törvényes öröklés, az öröklési szerződés, a végrendelet, a házassági szerződés vagy akár az ajándékozás hatékonyabb és rugalmasabb alternatívája. Legyen szó magánkézben lévő vagyonelemekről vagy családi tulajdonban álló vállalkozásokról, segítségével irányított mederben tartható az átadás, a vagyonvédelem és a jövőbeli hatékony működés is. A bizalmi vagyonkezeléssel az elhúzódó, akár több országot érintő, költséges hagyatéki eljárás is elkerülhető.

TÁRSASÁGI VAGYONELEMEK VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VÉDELME

A vállalat számára kulcsfontosságú eszközök (ingatlan, know-how, szabadalom, védjegy, stb.) – melyek a vállalkozás működésének garanciáit is képezik – kezelt vagyonba rendezhetők, mely által azok biztonságosan leválasztott értékként védettek lesznek a tevékenységet folytató vállalkozás, a tulajdonosok vagy a család hitelezőitől is. A vagyonelemek biztosítása, megfelelő hasznosítása elérhető a bizalmi vagyonkezelés által. Fentiek mellett egy új kockázatosabb üzleti tevékenység megfelelő fokú kiszervezéséhez is hatékony eszköz lehet a vagyonrendelés.

dreamstimemaximum_36952272_mod2.jpg
dreamstimemaximum_2688360_mod.jpg

HOLDING STRUKTÚRA, RÉSZVÉNYEK ÉS ÜZLETRÉSZEK BIZALMI VAGYONKEZELÉSBEN

Központosított vállalatcsoport kialakítása - annak minden előnyével - egyre gyakoribb bizalmi vagyonkezelési struktúrák keretében. A tulajdonosi joggyakorlás folytonossága, a vagyonelemek „függetlenítése”, a személyes hitelezőktől történő védelem a bizalmi vagyonkezelés rugalmas és komplex eszközeivel megfelelően kezelhetők.

ADÓTERVEZÉS BIZALMI VAGYONKEZELÉSSEL

A bizalmi vagyonkezelés a leggyakrabban használt adótervezési struktúrák kialakításához is alkalmazható. Főszabály szerint a vagyon bizalmi vagyonkezelésbe adása sem a vagyonrendelő, sem a vagyonkezelő oldalán nem eredményez adó- és illetékfizetési kötelezettséget, az adósemleges műveletnek minősül. Adóteher általában csak a vagyon és hozamának a kedvezményezett részére történő kiadása során merül fel, addig pedig él az adóhalasztás lehetősége. Adórendszerünk minden olyan eleme, amely adókedvezményt vagy adómentességet kínál a gazdasági társaságoknak, vonatkozik a kezelt vagyonra, mint a társasági adó alanyára is.

dreamstimemaximum_22923882_mod.jpg
dreamstimemaximum_38959096_mod.jpg

BIZTOSÍTÉKI CÉLÚ BIZALMI VAGYONKEZELÉS

Egy hitelügylet mögötti biztosíték átadásának tulajdonosi kockázata hatékonyan kezelhető bizalmi vagyonkezeléssel. A struktúra alapján az adós független vagyonkezelőre bízza a vagyonelemek, így a biztosíték tárgya feletti rendelkezést, aki csak megfelelő feltételek alapján köteles kiadni azt a hitelezőnek. Kedvezményezettként így az adós és a hitelező is erősebb jogi védelmet élvez például a záloghoz vagy vételi joghoz képest.

KÖZÖS VÁLLALKOZÁS, TRANZAKCIÓK, AKTÍV/PASSZÍV VAGYONKEZELÉS

Társas vállalkozásoknak a szindikátusi szerződésnél szofisztikáltabb irányítása valósulhat meg bizalmi vagyonkezeléssel, melyben a tényleges tulajdonosok a közvetlen részesedés helyett kedvezményezetti pozíciót élvezhetnek. Tranzakciós célú bizalmi vagyonkezelés esetén gyakori, hogy egy vállalatfelvásárlási tranzakció zárásáig a szerződő felektől független vagyonkezelőhöz kerül az adásvétel tárgya, mely az eladó és a vevő szempontjából is biztonságosabban kezeli a függő jogi helyzeteket. Az aktív/passzív vagyonkezelés lehetősége vagyongyarapítási célú befektetést vagy a vagyon őrzését, állapot megóvását, védelmét biztosítja a legkülönbözőbb élethelyzetekben.

dreamstime_xxl_131938209_mod.jpg
Copy of dreamstimemaximum_162652761_mod_edited.jpg

ENGEDÉLYES BIZALMI VAGYONKEZELÉS – CSALÁDI VAGYONKEZELŐ

Vagyonkezelő egy erre a célra dedikált és fenntartott saját vagy családi tulajdonban lévő jogi személy vagy független, ellenőrzött, felügyelt üzleti bizalmi vagyonkezelő társaság lehet. A két struktúra közti választás, az előnyök-hátrányok pontos feltérképezése mindig az elérendő cél, a vagyonelemek sajátosságai, az erőforrások megfelelő rendelkezésre állása és további egyedi igények alapján történik.

A bizalmi vagyonkezelésről szóló bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

bottom of page